Meerjarenonderhoudsplanning

Er zijn diverse redenen voor het opstellen van een meerjarenonderhoudsplanning maar de belangrijkste reden blijft het inzichtelijk maken van de onderhoudskosten.

Op basis van een uitgebreide inspectie maken wij graag een onderhoudsrapport voor u waarin onder andere de onderhoudskosten, bouwkundige gebreken en uitvoeringsperiode van herstel- en onderhoudswerkzaamheden duidelijk inzichtelijk worden gemaakt. Dit onderhoudsrapport kan passend gemaakt worden op uw budget en cashflow.

Indien u als vastgoedbeheerder een goed onderhoudsbeleid wilt voeren is een passende meerjarenonderhoudsplanning een noodzakelijk hulpmiddel.