MVO

MVO is voor ons:

  • Verantwoord omgaan met mens, milieu en maatschappij
  • Streven naar een goed financieel resultaat op een maatschappelijk verantwoorde manier
  • Een doelbewuste en continue activiteit
  • Een morele eis
  • Vertrouwen wekken en krijgen
  • Zichtbaar en betrokken in de samenleving staan
  • Een goede werksfeer, binding, motivatie en inzet van de medewerkers
  • Goodwill bij en een sterke relatie met onze opdrachtgevers en omgeving
  • Transparantie, duurzaamheid en dialoog
  • De basis voor de continui╠łteit en het voortbestaan van onze onderneming op de lange termijn

Onze activiteiten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen lopen uiteen, van het opleiden van mensen tot afvalscheiding en duurzaam bouwen.

Ook blijkt het maatschappelijk verantwoord ondernemen uit ons sponsorbeleid, dat vooral gericht is op het steunen van sociaal maatschappelijke doelen.